piatok 25. novembra 2011

SKÁČEME AKO KLOKANI

Veľmi dobrým skokanom z ríše zvierat je aj klokan. Dokáže skákať nielen ďaleko, ale aj rýchlo. Dozvedeli sme sa, že niektoré druhy klokanov dosahujú rýchlosť až 50 km/h, čo je rýchlosť auta, ktorou jazdí cez mesto.
Hoci takto rýchlo skákať nedokážeme, pokúsili sme sa napodobniť aspoň techniku klokanieho skoku.Keďže nám nenarástol silný chvost, ktorý klokani používajú pri odraze, museli sme si pomôcť športovým náradím.Aj keď sme na odrazovom mostíku doteraz necvičili, veľmi rýchlo sme pochopili, ako a kde treba dupnúť, aby sme sa odrazili čo najlepšie. Samotnému skákaniu však musela predchádzať poriadna rozcvička a nácvik správnej techniky odrazu. "Nanečisto" sme si ju vyskúšali pri rebrinách a až potom sme sa pustili do skákania. Po prvých nesmelých pokusoch sa nám podarilo zbaviť strachu a naše športové výkony sa začali zlepšovať. Hoci sme neprekonali rekord kengury červenej, ktorej skok je dlhý 9 metrov, na prvý raz sme podali celkom slušný výkon. Naučili sme sa správne rozbehnúť, odraziť a vyskočiť do kľaku na kozu, ktorá je rovnako vysoká ako väčšina z nás.
Stačí si to párkrát zopakovať a onedlho nebudeme potrebovať ani dopomoc pani učiteľky.pondelok 14. novembra 2011

REKORDMANI Z RÍŠE ZVIERAT

Aj keď sa nám v skákacích súťažiach darilo, predsa len nedokážeme skákať tak ďaleko, ako niektoré zvieratá.Dozvedeli sme sa, že najväčším rekordmanom zo živočíšnej ríše je blcha. Pri jej veľkosti 1,5- 3,5 mm dokáže doskočiť až do vzdialenosti 33 cm, čo je približne stonásobok jej veľkosti. Keďže živú blchu doteraz nevidel nikto z nás, pri skúmaní stavby jej tela pomocou mikroskopu mnohí ani nedýchali. V krátkom videu na interaktívnej tabuli sme si zas preblížili spôsob jej pohybu. Lepšiu predstavu o sile jej nôh sme však získali až pri nasledujúcom pokuse:
1. Odmerali sme si najvyššie ( 140 cm) a najnižšie (119 cm) dieťa z našej triedy.

2. Pomocou dvoch tenkých latiek sme si zhotovili dva jednoduché merače vzdialenosti v tvare písmena V. Zovretie jedného páru latiek bolo na šírku 140 cm a druhého na 119 cm.

3. Vyrazili sme na voľné rovné priestranstvo, kde nám vo výhľade nezacláňali žiadne domy ani stromy a začali sme s meraním. Aj keď vieme sčitovať a odčitovať iba do 6, mnohí z nás vedia počítať až do 100, a tak nemali s nanesením 100 násobnej výšky oboch detí žiadne problémy. Stačilo zobrať "merač", položiť ho oboma koncami na zem, opatrne otáčať a počítať.

4. Keď sme skončili a otočili sa, zistili sme, že na začiatok nášho merania takmer nedovidíme. Ešte že sme si ho označili palicou s červenou zástavkou. Pomocou takéhoto merania sme dostali dve vzdialenosti - jednu, ktorú by dokázalo prekonať najnižšie a druhú najvyššie dieťa z našej triedy, keby im narástli také silné nohy ako blche.

Až vtedy sme si naplno uvedomili, že zvieracia ríša ukrýva určite ešte veľa ďalších tajomstiev, ktoré môžeme na krúžku spolu objavovať.


utorok 8. novembra 2011

ZASKÁČTE SI S NAMI

Krásne jesenné počasie nás vylákalo von, a tak sme ďalšie disciplíny plnili na školskom ihrisku.Tentokrát sme súťažili v skákaní. Na rozohriatie sme si vybrali skok ďaleký do piesku, pokračovali sme skákaním vo vreci a zakončili súťažami v družstvách. Vyskúšali sme si "vrabčiu štafetu" i "klokanie preteky", pri ktorých sme zistili, že napodobňovať skoky zvierat nie je ani zďaleka také ľahké, ako sa zdá.