utorok 27. marca 2012

ŠVIHADLOVÁ ŠKÔLKA

Niekto sa naučí skákať cez švihadlo už v škôlke, ale niekto sa s tým trápi ešte v škole. Aby sme sa nebáli hier a súťaží so švihadlom, rozhodli sme sa s ním viac skamarátiť. Pred samotným precvičovaním sme si však museli skontrolovať dĺžku švihadla a pripomenúť správnu techniku skákania:
-          švihadlo má správnu dĺžku vtedy, keď dieťa dá nohy k sebe a postaví sa na jeho stred. Konce napätého švihadla by mali dosahovať k jeho ramenám.
-          pri samotnom skákaní je však najdôležitejšia správna technika skákania – nehrbiť sa, telo držať vzpriamene. Najväčšou chybou je to, keď pohyb nevychádza z lakťov a zo zápästia, ale z ramien.
Nácvik skákania sme začali  tzv. kolískou. Východiskovým postavením je uvoľnený postoj, nohy pri sebe, ruky sú pozdĺž tela, pokrčené v lakťoch. V prvej fáze je švihadlo pred telom a dieťa prenesie váhu na päty, zdvihne špičky od podlahy a premiestni popod ne švihadlo. Potom presunie váhu na špičky, zdvihne päty od podlahy a otáčavým pohybom vychádzajúcim z pokrčených lakťov a uvoľnených zápästí presunie švihadlo dozadu, za telo. Celý pohyb niekoľkokrát opakuje.
Po zvládnutí tohto základného pohybu sme postupne zrýchľovali a prešli do miernych znožných poskokov. Tí najzdatnejší, ktorí sa už so švihadlom dlhšie kamarátia, sa nebáli vyskúšať aj švihadlovú škôlku:

10x skok znožmo
9x striedavo - pravá vpredu
8x striedavo - ľavá vpredu
7x na pravej nohe
6x na ľavej nohe
5x dozadu znožmo
4x skrižmo vpred
3x "hojdačka" (pretiahnuť švihadlo pod chodidlami)
2x skrižmo vzad
1x "vajíčko"No a na záver krúžku nemohla chýbať súťaž „O švihadlového rekordmana“. Súťažilo sa o to, kto dokáže urobiť najviac preskokov za 1 minútu. Víťazom našej triedy sa stala Tánička (76 preskokov), ktorá svoje prvenstvo i niekoľkokrát obhájila. Ďaleko za ňou nezaostával ani Borisko, ktorý stihol za 1 minútu preskočiť švihadlo presne 49-krát. Verím, že tí, ktorým sa dnes nedarilo, nebudú smutní a budú trénovať. K švihadlovým súťažiam sa totiž ešte určite vrátime.


streda 21. marca 2012

BEZPEČNÝ OHŇOSTROJ

Námet na ďalší pokus nám opäť poskytol Čestíkov "Cestovný nápadník". Zapáčil sa nám hneď, ako sme si pozreli fotografie z tvorivého pokusohrania našich českých kamarátov. Najdôležitejšou surovinou na výrobu tohto ohňostroja je však potravinárske farbivo, ktoré sa nám dlhšiu dobu nedarilo zohnať. Blíži sa totiž Veľká noc a mnohí ho kupujú nielen na prifarbenie koláčov, ale i vajíčok. Nakoniec sme však pozháňali  všetko potrebné a pustili sa do objavovania.
Pomôcky: potravinárske farbivo, rastlinný olej, tégliky z jogurtov, priehľadná nádoba ( 5 l zaváraninový pohár, akvárium), voda, lyžičky, biely papier, lepiaca páska
Postup:
1. Naplnili sme nádobu vodou a dali sme za ňu biely list papiera, ktorý sme prichytili lepiacou páskou.
2. V malom množstve vody (1 - 2 lyžice) sme rozmiešali  trochu práškovej potravinárskej farby.
3. Do malých téglikov sme naliali po troške oleja a primiešali sme do nich rozpustenú potravinársku farbu.
4. Do pripravenej nádoby s vodou sme za pomoci lyžičiek opatrne naliali olej s farbivom.
5. A potom sme už len sledovali ohromujúcu hru farieb. 
Keďže každý skutočný ohňostroj sprevádza nielen nádherné svetelné divadlo, ale aj ohlušujúci rachot, pridružili sme si k nášmu pokusu ešte jeden. Bola ním výroba "práskačky", ktorá nám nahradila zvukový efekt, ktorý pri našom ohňostroji chýbal.
Pomôcky: dva papiere A4, lepiaca páska, nožnice
Postup:
1. Dlhšiu stranu papiera sme ohli po šírke (asi 2,5 cm) a pokračovali sme v prekladaní dovtedy, kým nám z papiera nezostal úzky pásik. V strede sme ho prelepili kúskom lepiacej pásky, aby sa nám neroztváral. To isté sme urobili aj s druhým hárkom papiera.
2. Oba vzniknuté pásy sme na jednej strane k sebe prilepili lepiacou páskou. Preložili sme ich, uchopili na koncoch a zatiahli. Prudkým švihom sa vrchný neprilepený pás papiera uvoľnil a ozvala sa rana.


A takto to vyzeralo, keď sme spojili oba pokusy do jedného: